Wózek jezdniowy i jego funkcja w różnych branżach

Wózek jezdniowy i jego funkcja w różnych branżach

 

Wózek jezdniowy stosowany jest w różnych branżach. Często możemy zobaczyć wózki, które zajmują się układaniem towaru w magazynach. Operatorzy pracujący w takich miejscach muszą cechować się szczególną precyzją działania, a także opanowanie.

 

 

Wózek widłowy w magazynie

 

Wózek widłowy w magazynie nie może być pojazdem napędzanym za pomocą ropy i gazu. Na zamkniętych przestrzeniach dopuszcza się jedynie wykorzystanie elektrycznych wózków, które powinny być ładowane po skończeniu zmiany. Wózek w magazynie może być pojazdem bocznym, to znaczy, że operator siedzi bokiem do kierunku jazdy. Ułatwia to ustawianie przedmiotów na regałach, a także poruszanie się między alejkami magazynowymi. Miejsce, w którym wózek podnosi palety na duże wysokości powinno być zabezpieczone. Nie mogą tamtędy przechodzić osoby postronne ponieważ stanowi to poważne zagrożenie.

 

Wózek widłowy w budownictwie

 

Wózek widłowy w budownictwie może być napędzany zarówno za pomocą silnika spalinowego, gazowego, a także elektrycznego. Jeżeli chodzi o moc, to powinna być ona dobrana do wielkości inwestycji. Najczęściej wózki na placu budowy pełnią role pomocniczą, a zatem mają za zadanie pomóc w przewożeniu materiałów. Wózek do prac na zewnątrz powinien posiadać odpowiednie oświetlenie, a kabina operatora musi być zamykana.

 

Wózek stosowany w przemyśle

 

Na halach przemysłowych stosujemy jedynie wózki elektryczne. Pojazdy powinny być niewielkie, żeby zmieścić się do małych przestrzeni. Duże umiejętności powinien posiadać także operator takiego wózka.

 

 

Kontrola techniczna wózka

 

Kontrola techniczna wózka powinna być przeprowadzona szczególnie jeżeli planujemy kupić nowy lub używany pojazd. Doskonała ofertę wózków spalinowych znajdziemy klikając w link- wózki widłowe spalinowe oferta.

 

Konserwacja wózka

 

Konserwację wózka przeprowadza się raz w miesiącu. W tym czasie niezbędne jest wymienienie zużytych płynów, a także sprawdzenie poszczególnych części. Wykonuje to osoba posiadająca właściwe uprawienia wydane przez UDT.

 

 

Codzienna kontrola wózka

 

Codzienna kontrola wózka przeprowadzana jest przez operatora. Musi on sprawdzić stan ogumienia, ustalić, czy nie ma wycieków, a także czy wszystko działa tak jak powinno. Swoje spostrzeżenia operator powinien zapisać w książce przechowywanej na wózku widłowym. Takie działanie pozwala na bezpieczną pracę na wózku różnych osób. Poszczególne zmiany mogą sprawdzić, co się z wózkiem działo i jak on funkcjonował.

 

Coroczne sprawdzenie wózka

 

Raz do roku wózek jest sprawdzany przez UDT. Inspektorzy kontrolują zarówno hamulce, jak i układ podnoszenia, koła, widły. Sprawdzane są również uprawienia operatorów. W razie wystąpienia jakichkolwiek usterek inspektorzy podejmują decyzję, czy naprawa ma zostać przeprowadzona natychmiast, czy jej termin jest dowolny. Przed kontrolą UDT najczęściej firmy decydują się oddać wózek do warsztatu, po to, żeby mechanicy usunęli podstawowe usterki. Dzięki temu sama kontrola prowadzona przez inspektorów może przebiegać dużo sprawniej.

 

 

Staram się, aby pojazdy w mojej firmy, zanim zostaną poddane kontroli przez UDT, zostały dobrze sprawdzone przez mechanika. Oczywiście dodatkowo zlecam pracownikom także ich umycie, czasami nawet pomalowanie. Wózki muszą być w doskonałym stanie, dzięki czemu przegląd może przejść bez żadnego problemu. Zdaję sobie sprawę, że dobrze działający wózek widłowy jest w pewnym sensie wizytówką firmy, dlatego jakiekolwiek zaniedbania w tym temacie surowo każę”.

 

Paweł

Author Avatar
by admin