O transporcie

Tematyka samochodów i motoryzacji wiąże się również w dużej mierze z poruszaniem się i transportem, dlatego w naszym serwisie postanowiliśmy poświęcić również nieco miejsca różnym sposobom poruszania się i transportu. Będziemy opowiadać o wodny, lądowych i powietrznych środkach transportu.

Transport wodny

Transport wodny to jeden z najstarszych sposobów transportu przedmiotów i ludzi. Do dziś w wielu krajach jest to jedna z silnie rozwiniętych gałęzi transportu. Transport wodny można najogólniej podzielić na transport rzeczny i morski. Z czego ten pierwszy najczęściej wykorzystywany jest jako transport wewnątrzkrajowy, a ten drugi jako międzynarodowy, choć należy zaznaczyć, że i od tej reguły istnieją odstępstwa.

W Europie do najważniejszych szlaków wodnych należą Ren w połączeniu z Łebą, Sekwaną i Rodanem, Dunaj oraz Wołga połączona z Donem.

Natomiast główne szlaki morskie wiodą:

– przez północny Atlantyk od Europy Zachodniej po Wschodnie wybrzeże USA i Kanadę,

– na Pacyfiku między USA a Japonią oraz Australią,

– na Atlantyku między Europą a Ameryką Południową (Brazylią i Argentyną)

– szlak z Europy do Azji Wschodniej i Południowo – Wschodniej

Transport kolejowy

Od czasu pojawienia się w XIX wieku parowozu kolej stała się jednym z istotniejszych obszarów w logistyce. Na transport kolejowy składa się trzy czynnik: pasażerski transport kolejowy, towarowy transport kolejowy oraz infrastrukturę transportu kolejowego.

W zakresie przewozu towarów kolej jest nada istotnym elementem logistyczny, dzieję się tak przede wszystkim dzięki stosunkowo niewielkim (w porównaniu z innymi środkami transportu) kosztom przewozu. Transport kolejowy pozwala na przemieszczanie dużych i ciężkich elementów, które np. nie zmieszczą się na samochodach.

W zakresie transportu ludzi, ze względu na zaniedbania linii kolejowych oraz stacji w wielu miastach Polski obecnie przewiduje się, że rację bytu mają przewozy regionalne i lokalne, bowiem przewóz samochodowy odbiera klientów PKP.

Transport lotniczy

Transport lotniczy jest często używany w sytuacjach gdy towary, które mają zostać przewiezione muszą znaleźć się szybko w miejscu docelowym. Dlatego właśnie samoloty bywają wybierane jako środek transportu dla owoców, warzyw i kwiatów, a także przesyłek międzynarodowych i listów.

Główną wadą transportu lotniczego jest jego kosztowność, wymaga on specjalistycznego zaplecza technicznego, wykwalifikowanej kadry oraz kontroli lotów, co znacznie podnosi koszty tego typu transportu.

Podobnie jak w przypadku kolei i transportu wodnego, również transport lotniczy można podzielić na pasażerski i towarowy. Obie gałęzie obecnie przeżywają okres szybkiego rozwoju.

Transport samochodowy

Transport samochodowy jest obecnie najpopularniejszą formą transportu śródlądowego. Samochody wykorzystywane są zarówno w transporcie osób jak i mienia. Dużą zaletą tej formy środka transportu jest fakt, że transportowane przedmioty mogą być transportowane w bezpośrednio na miejsce, bez konieczności przeładunku. Dostawa odbywa się w zasadzie w formie „od drzwi do drzwi”.

Transport drogowy dzieli się na następujące typy:

– Transport drogowy krajowy

– Transport drogowy międzynarodowy

Read More...